Hoạt động của ngành

Lào Cai: Tổ chức hội nghị đánh giá công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 13/07/2009 08:07:57
Số lần đọc: 1792
Sáng 10/7/2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngành xác định, 6 tháng cuối năm cần tập trung nhiều hoạt động lớn, trọng tâm.

Cụ thể như: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; tổ chức thành công các hoạt động Tuần Văn hóa – Du lịch Bảo Yên; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ III; Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung năm 2009; Triển khai các kế hoạch hoạt động ở nông thôn; Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng.

6 tháng đầu năm 2009, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu và tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước. Bên cạnh đó, ngành còn có những hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; triển khai nội dung Đề án “Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai giai đoạn 2006 – 2010”; các dự án phát triển du lịch, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Trong công tác quản lý Nhà nước, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý về văn hóa, thể thao và du lịch. Công tác thẩm định, cấp phép hoạt động được tiến hành theo tinh thần “một cửa liên thông”, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra những vi phạm lớn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội…

 

 

 

Nguồn: Website báo Cinet

Cùng chuyên mục