Non nước Việt Nam

Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số

Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số  (05/06/2023)

Tủa Chùa, Điện Biên là nơi cư trú, sinh sống từ lâu đời của 7 dân tộc anh em, trong đó phần lớn là người dân tộc thiểu số. Với truyền thống yêu nước và tinh thần cần cù lao…
TIN NỔI BẬT