Non nước Việt Nam

Nghi lễ nghề nông của đồng bào Thổ

Nghi lễ nghề nông của đồng bào Thổ  (18/11/2019)

Người Thổ là cư dân bản địa mang nặng dấu ấn văn hóa Việt Mường xa xưa, được bảo tồn tới ngày nay. Nét độc đáo đậm đà bản sắc Thổ chính là tín ngưỡng dân gian về nghi lễ…
TIN NỔI BẬT