MEDIA

Quảng Bình: Hè này phải đi (Giải đặc biệt cuộc thi clip với chủ đề VietnamNOW)
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490