Non nước Việt Nam

Ðộc đáo Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang, Khánh Hòa

Ðộc đáo Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang, Khánh Hòa  (09/06/2023)

Được xây dựng từ thế kỷ thứ VIII-XIII, Tháp Bà Ponagar (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) là công trình kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng độc đáo, là ngôi tháp thờ thần lớn nhất của người Chăm…
Danh thắng Hà Giang

Danh thắng Hà Giang  (22/05/2023)

Về làng Sen quê Bác

Về làng Sen quê Bác  (18/05/2023)

TIN NỔI BẬT