Nhìn ra thế giới

Độc đáo lễ hội voi ở Lào

Độc đáo lễ hội voi ở Lào  (03/10/2022)

Từ năm 2007, lễ hội voi ở tỉnh Saiyabuli, Lào, được tổ chức thường niên, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham gia. Việc tổ chức lễ hội còn nhằm thúc đẩy việc bảo tồn và phát…
TIN NỔI BẬT