Nhìn ra thế giới

Cách Thái Lan phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp là kinh nghiệm giúp các nơi triển khai

Cách Thái Lan phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp là kinh nghiệm giúp các nơi triển khai  (22/02/2024)

Mô hình du lịch nông nghiệp ở Thái Lan có thể mang đến hành trình khám phá đầy thú vị cho du khách. Cách làm này đã hỗ trợ phát triển nền kinh tế nông thôn Thái Lan trong suốt…
TIN NỔI BẬT