Non nước Việt Nam

Tết ăn cơm mới “kin khẩu mấu” ở Cao Bằng

Tết ăn cơm mới “kin khẩu mấu” ở Cao Bằng  (24/09/2020)

Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán ăn Tết riêng. Nhìn chung các dân tộc ít người có quan niệm theo đa thần, họ cho rằng các vị thần đều có tình cảm như con người, cũng vui buồn,…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490