Ðầu tư Du lịch

Phú Yên quy hoạch thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan

Phú Yên quy hoạch thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan  (21/12/2023)

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản số 1693/QĐ-UBND quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và du…
TIN NỔI BẬT