Hành trang lữ khách

Tour hang Én, Tú Làn giảm 50% cho đến ngày 15/7

Tour hang Én, Tú Làn giảm 50% cho đến ngày 15/7  (15/06/2021)

Đơn vị khai thác tour hang Én, hang Tú Làn cho biết, một số sản phẩm du lịch khám phá hang động sẽ giảm giá đặc biệt cho những du khách đang sinh sống và làm việc tại Quảng Bình.