Hoạt động của ngành

Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã sẵn sàng cho Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2008
Đà Nẵng: Khảo sát các điểm đến du lịch
Tuyên Quang: Phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái Nà Hang
Hà Nội : Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 9 tháng đầu năm 2008
Quảng Ninh: Doanh thu du lịch trong 9 tháng đầu năm
Nam Định: Bảo tồn, tôn tạo và phát triển văn hoá là động lực để xây dựng và phát triển kinh tế
Hà Giang: Phát triển ngành Kinh tế du lịch - văn hóa
Ninh Bình: Tình hình hoạt động du lịch 9 tháng năm 2008
Hà Giang tổ chức hội nghị Xúc tiến tuyến du lịch đường thủy Bắc Mê - Na Hang - Ba Bể
Khách du lịch đến Khánh Hòa trong tháng 9/2008 tăng mạnh
Thanh Hoá: Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 9 tháng năm 2008
Quảng Nam: Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 9 tháng đầu năm 2008
Lào Cai: Phát động bình chọn Phan Xi Păng là kỳ quan thiên nhiên thế giới
Lạng Sơn: Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường du lịch
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch