Hoạt động của ngành

Sơn La: Phục dựng 17 lễ hội văn hóa

Cập nhật: 26/04/2010 14:04:51
Số lần đọc: 3798
Đến nay, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương phục dựng 17 lễ hội văn hóa (dân tộc Thái chiếm gần 59%; Khơ Mú 11%, còn lại của các dân tộc Mường, La Ha, Sinh Mun, Mông và Dao).

Nổi bật là huyện Yên Châu có các lễ hội “Cầu mùa” của dân tộc Khơ Mú; “Cầu mưa” của dân tộc Thái và “Ksai sà típ” của dân tộc Sinh Mun. Huyện Mộc Châu với lễ hội “Hoa ban”, “Hết Chá” hay còn gọi là “Chá nó” của dân tộc Thái, “Lập tịnh” của dân tộc Dao và “Gầu tào” của dân tộc Mông. Huyện Thuận Châu với lễ hội “Xên lẩu nó” và “Hạn khuống” của dân tộc Thái. Huyện Quỳnh Nhai có lễ hội “Gội đầu” và “Kin Pang Then” của dân tộc Thái trắng. Huyện Phù Yên có lễ hội “Xíp xí” của dân tộc Thái trắng và “Mợi” của dân tộc Mường. Mai Sơn có lễ hội “Tê cung” dân tộc Khơ Mú. Mường La có lễ hội “Páng a nụ bản” của dân tộc La Ha. Sông Mã có lễ hội “Xên bản xên mường” của dân tộc Thái và Thành phố với lễ hội “Xên mường” dân tộc Thái đen./.

Nguồn: Báo Sơn La

Cùng chuyên mục

http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490