Hoạt động của ngành

Yên Sơn (Tuyên Quang): khai thác, phát triển tiềm năng du lịch

Cập nhật: 07/08/2008 10:08:07
Số lần đọc: 2169
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy “Về phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010”, huyện Yên Sơn đã đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Trong 2 năm qua, huyện đã triển khai quy hoạch và quản lý các quy hoạch trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan có liên quan, huyện đã hoàn thành quy hoạch Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; hoàn thành quy hoạch, tổ chức xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Khu du lịch điều dưỡng suối khoáng Mỹ Lâm. Huyện cũng đã tổ chức khảo sát khu vực hồ Ngòi Là (xã Chân Sơn), núi Là (xã Lang Quán) để quy hoạch khu du lịch sinh thái.

 

Yên Sơn bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch, lập các đề án mời gọi đầu tư phát triển du lịch. Bên cạnh đó, thực hiện giải phóng mặt bằng, giải quyết nhanh chóng theo thẩm quyền các hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Từ đó có cơ chế khuyến khích các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực phát triển du lịch. Hiện nay, toàn huyện có 19 khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú, dịch vụ tại khu du lịch, trong đó có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao.


Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng, nhằm giới thiệu tiềm năng kinh tế, mở rộng giao lưu hàng hoá, liên kết phát triển sản xuất giữa các doanh nghiệp của địa phương với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.


Huyện Yên Sơn còn chú trọng khai thác những thế mạnh về lịch sử văn hoá để phát triển du lịch. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 108 di tích lịch sử, trong đó có 14 di tích cấp quốc gia, 24 di tích cấp tỉnh. Con người và mảnh đất Yên Sơn vốn giàu truyền thống cách mạng, giàu lòng mến khách, đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Yên Sơn có 22 dân tộc anh em sống đoàn kết, đan xen trong các bản làng, lưu giữ nhiều nét văn hoá đặc sắc, đặc biệt là lễ hội truyền thống của các dân tộc. Đây chính là một hoạt động văn hoá thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Huyện đã chú trọng khôi phục các lễ hội như: Lễ hội đình Giếng Tanh, xã Kim Phú; lễ hội chùa Hang, xã An Khang; lễ hội đình Minh Cầm, xã Đội Bình; lễ hội Đầm Mây, lễ hội đền Minh Lương, xã Lang Quán...


Cùng với các hoạt động văn hoá, lễ hội, các giá trị văn hoá phi vật thể cũng được duy trì, phát triển. Các làn điệu hát then, hát cọi của dân tộc Tày; hát páo dung của dân tộc Dao; hát sình ca, múa Cầu mùa, múa Trống sành, múa Chim Gâu của dân tộc Cao Lan... đang dần được khôi phục và phát huy giá trị văn hóa.

Huyện Yên Sơn đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch theo đúng tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy đã nêu: “Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hoá, khôi phục các lễ hội truyền thống, các nghề truyền thống”.

Nguồn: website báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục