Hoạt động của ngành

Huyện Bắc Hà (Lào Cai): Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Cập nhật: 04/08/2008 14:08:41
Số lần đọc: 2193
Cùng với việc đẩy mạng  phát triển các loại hình du lịch mới, đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện Bắc Hà còn đặc biệt tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch của địa phương.

Từ năm 2007 đến nay, huyện đã tổ chức cho 38 học viên tham gia học quản lý nghiệp vụ du lịch và tập huấn đào tạo kỹ năng, nghệ thuật kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Mở 1 lớp đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch cộng đồng cho các xã khu vực hạ huyện.

Nhờ đó, những người làm du lịch đã được nâng cao trình độ, đáp ứng kịp thời nhu cầu du lịch ngày càng cao của du khách.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục