Tin tức - Sự kiện

Hà Tây: Chính sách phát triển du lịch - văn hóa - lịch sử - lễ hội

Cập nhật: 09/06/2008 09:06:41
Số lần đọc: 1394
Vừa qua, một số doanh nghiệp đã gửi thư về Toà soạn Báo Hà Tây, Ban Điều phối Hợp phần I- BSPS nêu ý kiến: Hà Tây là tỉnh có nhiều di tích lịch sử và lễ hội đặc sắc nhưng hạ tầng vào các khu vực này lại chưa được đầu tư nhiều, vậy thời gian tới, tỉnh có cơ chế, chính sách gì để phát triển sản phẩm du lịch tham quan các di tích lịch sử văn hoá lễ hội.

Vấn đề trên, lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch có ý kiến như sau:


Căn cứ Nghị quyết số 06 NQ-TU ngày 05/5/2006 và Chương trình số 2388 CTr/UBND của UBND tỉnh về phát triển kinh tế du lịch đến năm 2010 và những năm tiếp theo, trong đó xác định: Cần tăng cường đổi mới công tác tổ chức, quản lý và triển khai đầu tư khai thác du lịch tại 6 khu, điểm di tích lịch sử, văn hoá, lễ hội là Khu di tích thắng cảnh du lịch Hương Sơn, làng Việt cổ Đường Lâm, chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Đậu, đền Hữu Vĩnh. Nội dung đầu tư tại mỗi khu, điểm là quy hoạch và đầu tư khu dịch vụ bán hàng, bãi đỗ xe, nhà điều hành hướng dẫn du lịch, đào tạo, duy trì đội ngũ thuyết minh viên, tuyên truyền quảng bá…


Trong thời gian vừa qua Ngành Du lịch (trước đây) đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai một số công việc sau: Tiếp tục hoàn thiện, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch tại các điểm di tích lịch sử văn hoá du lịch tại Hương Sơn, chùa Thầy, chùa Tây Phương, làng Việt cổ Đường Lâm, chùa Đậu…; củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ thuyết minh viên du lịch tại các điểm di tích văn hoá lịch sử. Tiếp tục các hoạt động đào tạo về văn hoá du lịch cho cán bộ và nhân dân tại các điểm di tích văn hoá lịch sử lễ hội; phối hợp với các địa phương đổi mới công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan di tích lịch sử văn hoá, lễ hội.


Về việc quản lý, sử dụng rừng trong phát triển du lịch bền vững? Trong những năm qua, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo việc quản lý khai thác du lịch tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì. Theo đó, việc khai thác phát triển du lịch từ cos 100 trở xuống do UBND tỉnh quyết định, từ cos 100 trở lên thực hiện thí điểm thuê môi trường.


Trên thực tế, việc khai thác phát triển du lịch ở khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì, trong thời gian qua, đã bước đầu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, vừa phát triển được các hoạt động du lịch nhưng vừa góp phần tôn tạo, bảo vệ được rừng theo quy định của Nhà nước. Ngày 27/12/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định số 104/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Thời gian tới, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý chỉ đạo khai thác lợi thế Vườn quốc gia Ba Vì, rừng đặc dụng Hương Sơn để phát triển du lịch sinh thái.

Nguồn: Báo Hà Tây

Cùng chuyên mục

http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490