Hoạt động của ngành

Phú Yên: Thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

Cập nhật: 01/06/2010 15:33:47
Số lần đọc: 3199
Theo tin từ Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Phú Yên, UBND tỉnh đã thống nhất đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Yên.
Trung tâm này sẽ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch. Việc chia tách này cũng hình thành một trung tâm mới trực thuộc Sở Công Thương. Hai sở trên đang xây dựng đề án thành lập hai trung tâm về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động sao cho hiệu quả hơn. Được biết, việc chuẩn bị thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch là việc làm nhằm đáp ứng cho yêu cầu các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cho Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011.                     

 

Nguồn: Website Phú Yên

Cùng chuyên mục

http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490