Hoạt động của ngành

Thừa Thiên Huế: Giới thiệu, xúc tiến sản phẩm OCOP thông qua các hoạt động du lịch

Cập nhật: 07/12/2023 14:57:16
Số lần đọc: 451
Việc đẩy mạnh giới thiệu, xúc tiến các sản phẩm OCOP thông qua các hoạt động du lịch giúp người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế quảng bá, tiêu thụ tốt các sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu đặc trưng của địa phương.

Theo thống kê của tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay, địa phương có 65 sản phẩm OCOP, trong đó có 17 sản phẩm đạt 4 sao, 44 sản phẩm đạt 3 sao và 4 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã đề nghị Bộ NN&PTNN đánh giá, phân hạng. Dự kiến đến cuối năm 2023, sẽ có thêm 17 sản phẩm OCOP được đánh giá 3 sao trở lên, nâng tổng sản phẩm OCOP của tỉnh lên 82 sản phẩm.

Thời gian qua, cùng với việc rà soát các sản phẩm đặc sản, có lợi thế của các địa phương để hướng dẫn nâng cấp thành sản phẩm OCOP. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã hình thành nhiều điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại TP Huế, huyện Quảng Điền, Phú Vang… Bên cạnh đó, địa phương đã tổ chức giới thiệu, xúc tiến sản phẩm OCOP thông qua các hoạt động du lịch như Lễ hội Chợ quê cầu ngói Thanh Toàn, Festival Huế, Festival nghề truyền thống Huế, chợ phiên Nam Đông,…

Quảng bá sản phẩm OCOP tại Lễ hội Chợ quê cầu ngói Thanh Toàn.

Qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá đã nâng cao hình ảnh thương hiệu OCOP Thừa Thiên Huế đối với khách du lịch trong nước, quốc tế; góp phần khơi dậy các tiềm năng, sản vật, giá trị ẩm thực văn hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối, giao thương cho sản phẩm OCOP của địa phương. Từ đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tri thức, văn hóa bản địa đặc sắc tới khách du lịch về các sản phẩm OCOP và nâng cao hình ảnh du lịch của Thừa Thiên Huế.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023. Kế hoạch nhằm phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế để nâng cao thu nhập của người dân. Góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn.

Đồng thời, thúc đẩy kinh tế nông thôn bền vững trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn. Qua đó, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn để việc xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững ở các địa phương.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu có thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP của các địa phương được đánh giá xếp hạng đạt từ 3 sao trở lên. Phát triển từ 2-3 điểm du lịch/dịch vụ du lịch cộng đồng/du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia chương trình OCOP. Phấn đấu có ít nhất 4 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Phấn đấu hình thành 1 đến 2 trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản cấp tỉnh. Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi; sàn giao dịch thương mại điện tử;…). Tham gia 2 hoạt động xúc tiến thương mại, thị trường tiêu thụ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm…/.

Lê Chung

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 07/12/2023

Cùng chuyên mục