Hoạt động của ngành

Bắc Kạn: Tích cực chuẩn bị cho Liên hoan Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ III

Cập nhật: 31/07/2009 09:34:42
Số lần đọc: 1622
Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ III, Bắc Kạn là tỉnh được vinh dự đăng cai tổ chức. Những ngày qua người dân Bắc Kạn đang tưng bừng chào đón sự kiện lớn và cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Bắc Kạn. 

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết V (Khóa VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; tôn vinh, bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật hát Then, đàn Tính truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái.

Với mục đích tôn vinh nghệ thuật hát then, đàn tính truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái; khuyến khích sáng tạo phát triển trong đời sống xã hội của quần chúng nhân dân; truyền thêm sức sống cho nghệ thuật hát Then để cho thế hệ trẻ được tiếp cận và yêu thích môn nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy, sáng tạo những sản phẩm Then mới... phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần của cán bộ, nhân dân các vùng có nghệ thuật hát then, đàn tính góp phần làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tiến bộ.

 

Tham gia liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính tính đến thời điểm này đã có 13 đoàn đăng ký; tỉnh Bắc Kạn tham gia 5 tiết mục, liên hoan được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 27/8/2009 sẽ diễn ra các nội dung: Biểu diễn, giới thiệu các thể loại hát, múa Then, đàn Tính (Then cổ, múa cổ, Then phát triển và nâng cao); Triển lãm, trưng bày giới thiệu về nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính; Hội thảo “Bảo tồn, phát huy hát Then, đàn Tính trong cuộc sống hiện nay”; Chương trình tôn vinh nghệ thuật hát Then, đàn Tính.

  

Đây là lần đầu tiên Bắc Kạn đăng cai tổ chức một hoạt động văn hóa lớn mang tầm quốc gia, Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính lần thứ III/2009 sẽ là cơ hội để Bắc Kạn giao lưu, học tập kinh nghiệm về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đồng thời quảng bá về tiểm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và khơi dậy ý thức tự hào dân tộc về truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương trong sự nghiệp xây dựng đổi mới, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nguồn: website báo Bắc Kạn

Cùng chuyên mục

http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490