Hoạt động của ngành

Bắc Ninh: Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử văn hóa

Cập nhật: 17/07/2009 14:46:54
Số lần đọc: 1816
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban quản lý di tích tỉnh tổ chức tập huấn công tác quản lý Nhà nước về quy chế quản lý và sử dụng di tích lịch sử văn hoá cho trưởng ban quản lý di tích, trưởng các thôn có di tích đã được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn huyện Gia Bình.

Các đại biểu đã được truyền đạt nhiều nội dung: Quyết định của UBND tỉnh về “Quy chế quản lý và sử dụng di tích lịch sử văn hoá tỉnh Bắc Ninh”; Hướng dẫn về tiêu chí, phân loại, xếp hạng di tích; thẩm quyền của các cơ quan chức năng trong việc cấp phép bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; Quy định về quản lý sử dụng di tích; Trách nhiệm của ban quản lý di tích lịch sử văn hoá địa phương trong việc bảo vệ, gìn giữ cảnh quan môi trường, đất đai, kiến trúc, điêu khắc, cổ vật, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, du lịch, tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội hợp pháp tại di tích. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hoá.

Nguồn: website báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục