Non nước Việt Nam

Phát triển làng nghề truyền thống ở Tiền Giang

Phát triển làng nghề truyền thống ở Tiền Giang  (17/03/2011)

Cùng với việc gắn bó với ruộng, vườn..., người dân Tiền Giang còn tận dụng các nguồn lợi sẵn có của địa phương sản xuất những sản phẩm thủ công truyền thống mang đậm nét văn hóa của địa phương…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490