Non nước Việt Nam

Làng Chè - Trà Đông: Sống mãi nghề đúc đồng truyền thống

Làng Chè - Trà Đông: Sống mãi nghề đúc đồng truyền thống  (11/10/2019)

Nghề đúc đồng làng Chè - Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa xưa nay vốn nổi tiếng với nhiều sản phẩm tinh xảo như trống đồng, chiêng đồng, đồ thờ, lư hương, con giống…được làm bởi những nghệ…
TIN NỔI BẬT