Hoạt động của ngành

Du lịch Nghệ An: Phấn đấu tăng mức chi tiêu và số ngày lưu trú của khách

Du lịch Nghệ An: Phấn đấu tăng mức chi tiêu và số ngày lưu trú của khách  (29/05/2008)

Phòng quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An vừa cho biết, 5 tháng qua ước tính có 707.273 lượt khách du lịch tới địa phương, doanh thu đạt khoảng 217.650 triệu đồng.
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490