Hoạt động của ngành

Nâng cao chất lượng, thương hiệu du lịch Sa Pa

Nâng cao chất lượng, thương hiệu du lịch Sa Pa  (06/08/2020)

Chính quyền, doanh nghiệp, người dân thị xã Sa Pa đang nỗ lực nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh Khu Du lịch quốc gia Sa Pa.
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490