Tin tức - Sự kiện

Khai mạc Triển lãm “Cách mạng tháng Tám - Mốc son lịch sử”

Cập nhật: 18/08/2020 14:03:19
Số lần đọc: 562
Sáng 18/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Cách mạng tháng Tám - Mốc son lịch sử.”

 


Đại biểu tham quan triển lãm trong sáng khai mạc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm được tổ chức nhằm góp phần giúp các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu. Phần một của Triển lãm có chủ đề “Mùa Thu lịch sử,” với những hình ảnh, hiện vật khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.

Với chủ đề “Sức mạnh niềm tin,” phần hai của Triển lãm giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vận dụng sáng tạo cùng những bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, qua đó bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

“Tiếp bước vinh quang” là chủ đề của phần ba, với nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đặc biệt, tại Triển lãm lần này, Ban Tổ chức giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật mang giá trị lịch sử quý như: Bộ sưu tập truyền đơn, báo chí phát hành trước và trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 (bao gồm: Truyền đơn của Việt Nam Độc lập Đồng minh phát hành, kêu gọi đồng bào đánh Pháp-Nhật giành độc lập, năm 1945; Truyền đơn “Đứng lên! Toàn dân kháng chiến! Toàn dân kháng chiến! Trường kỳ kháng chiến” của Tổng bộ Việt Minh phát hành năm 1946; Truyền đơn “Kính cáo đồng bào” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo Cờ Giải phóng; Báo Cứu quốc; Báo Nước Nam mới; Báo Quân Giải phóng...); Bộ sưu tập vũ khí thô sơ tự vệ (gươm, giáo, mác, kiếm...) của nhân dân sử dụng trong ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn giới thiệu Bộ sưu tập sắc lệnh, văn bản của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành trong những năm đầu của chính quyền cách mạng (gồm: Sắc lệnh số 05-SL của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc bãi bỏ cờ Quẻ ly và ấn định Quốc kỳ Việt Nam; Sắc lệnh số 14-SL về việc ấn định thời hạn và thể lệ cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc dân Đại hội; Diễn văn khai mạc và báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...); Bộ kèn đồng được Ban nhạc Giải phóng quân sử dụng cử hành Quốc ca trong buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáng 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 18/8/2020 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Quá trình phục vụ khách tham quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục