Tin tức - Sự kiện

Chính phủ yêu cầu sửa đổi các quy định y tế đối với khách du lịch nhập cảnh phù hợp với tình hình mới

Cập nhật: 14/03/2022 16:16:48
Số lần đọc: 761
(TITC) - Ngày 07/03/2022, Chính phủ đã họp và ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2022. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới.  

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương sửa đổi ngay các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới theo đúng các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp ngày 15/2/2022 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16/2/2022; gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 08/3/2022 để tổng hợp, hoàn thiện Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"; công bố theo thẩm quyền Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; có hướng dẫn chi tiết việc mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh để bảo đảm tính nhất quán giữa các địa phương trong áp dụng các biện pháp của Chính phủ về mở cửa du lịch, lưu trú đối với khách quốc tế.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc khôi phục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào Việt Nam, bảo đảm yêu cầu mở trở lại hoạt động du lịch từ 15/3/2022; đẩy mạnh đàm phán, công nhận lẫn nhau hộ chiếu vắc xin với các nước.

Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phần mềm và các công cụ công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá về chính sách mở cửa kinh tế và du lịch quốc tế.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục