Hoạt động của ngành

Bà Rịa Vũng Tàu: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa cơ sở

Cập nhật: 16/02/2009 15:02:42
Số lần đọc: 1912
Đó là một trong những nội dung chính trong chương trình thi đua chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2011 được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện.

Theo đó, có nhiều mục tiêu và nhiệm vụ được đặt ra: Xây dựng trang web phục vụ yêu cầu tin học hoá hoạt động quản lý; điều hành và quảng bá hoạt động chuyên ngành văn hoá cơ sở của tỉnh. Đồng thời, trong giai đoạn này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn thiện và ban hành “Quy chế hoạt động Trung tâm Văn hoá – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn”, “Quy chế tổ chức và hoạt động thư viện cấp xã” từ đó tạo dựng những điểm vui chơi, giải trí thiết thực để thu hút nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, còn vận động thành lập mới, kiện toàn củng cố chất lượng hoạt động 25 đội nghệ thuật quần chúng trong và ngoài ngành; duy trì và phát triển 40 CLB năng khiếu sở thích nghệ thuật, nghề nghiệp. Phấn đấu mỗi thiết chế văn hoá cơ sở cấp tỉnh, huyện và xã có từ 2-4 CLB năng khiếu nghệ thuật hoạt động; phát động từ 4-5 cuộc thi sáng tác ca khúc, tranh cổ động, kịch bản sân khấu, kịch bản Thông tin lưu động và sáng tác ảnh nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương mỗi năm. Đồng thời phấn đấu tăng cường các hoạt động sự nghiệp có thu tại Trung tâm Văn hoá huyện, thị và xã, phường để bổ sung kinh phí hoạt động…

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục