Hoạt động của ngành

Quảng Xương (Thanh Hóa) quan tâm xây dựng làng văn hóa và khôi phục các loại hình văn nghệ dân gian

Cập nhật: 11/11/2008 16:11:56
Số lần đọc: 2090
Nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Xương quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện.

Trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008, huyện Quảng Xương có thêm 2 xã, 85 thôn, làng, cơ quan, đơn vị khai trương xây dựng đơn vị văn hóa, đưa tổng số thôn, làng, đơn vị được khai trương lên 342; trong đó có 200 làng, đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa các cấp, đạt tỷ lệ 72%. Nhiều địa phương đã huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, phục vụ thiết thực đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 90,86% thôn, làng xây dựng được nhà văn hóa kiên cố, với đầy đủ trang thiết bị phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao của quần chúng nhân dân.

 

Cùng với nâng cao chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa, Quảng Xương đang chỉ đạo nhân dân các địa phương khôi phục lại một số loại hình văn nghệ dân gian truyền thống như hát nhà trò Văn Trinh, múa Tú Huần (Quảng Yên), hát chèo (Quảng Bình), v.v... Hiện tại, Quảng Xương đang xúc tiến thành lập câu lạc bộ thơ Sông Yên; hoàn thành bước 1 kế hoạch sưu tầm các ca khúc viết về Quảng Xương gắn với triển khai đề án trùng tu, tôn tạo các di tích, danh thắng, nhằm khơi dậy truyền thống, lòng tự hào về quê hương đối với các thế hệ cán bộ, nhân dân địa phương.

Nguồn: website báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490