Ðầu tư Du lịch

Ðầu tư phát triển du lịch sinh thái biển Nghệ An

Ðầu tư phát triển du lịch sinh thái biển Nghệ An  (28/05/2008)

Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Bãi Lử thuộc huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa được Công ty cổ phần Ðầu tư kinh doanh Bãi Lử khánh thành và đưa vào sử dụng giai đoạn đầu…
TIN NỔI BẬT