Ðầu tư Du lịch

Ðầu tư du lịch tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau)

Ðầu tư du lịch tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau)  (22/09/2023)

VQG U Minh Hạ là một trong 2 vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bên cạnh VQG Mũi Cà Mau. Nếu VQG Mũi Cà Mau đặc trưng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn, thì VQG U…
TIN NỔI BẬT