Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch thăm và làm việc với đại diện Bộ Du lịch Malaysia
Giới thiệu du lịch Việt Nam tại thủ đô Paris, Pháp
Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Indonesia
Tổng cục Du lịch đến thăm và làm việc với Bộ Du lịch Philippines
Tổng cục Du lịch đến thăm và làm việc với Bộ Du lịch Philippines
Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hoa Kỳ
Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các nước ASEAN
TCDL tổ chức đón đoàn famtrip từ Malaysia đến khảo sát sản phẩm du lịch
Ứng dụng công nghệ ảnh 360 độ trong du lịch
Tổng cục Du lịch tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và tham gia Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản
 Tổng cục Du lịch tổ chức khảo sát phát triển sản phẩm du lịch Duyên hải miền Trung
Giải thưởng Du lịch ASEAN định vị thương hiệu Du lịch xanh
Tổng cục Du lịch tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Tổng cục Du lịch phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm
Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tiếp lãnh đạo Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam