Hoạt động của ngành

Những kết quả ấn tượng của du lịch Việt Nam trong 9 tháng đầu năm
Phát động phong trào học sinh, sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch tại Đà Nẵng
Hội thảo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tập huấn kỹ năng cho sinh viên trở thành tình nguyện viên phục vụ khách du lịch tại Bình Thuận
Khánh Hòa phát động phong trào “Học sinh, sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch”
Giới thiệu du lịch Việt Nam tại Ý và Tây Ban Nha
Trao giải Hội thi nghiệp vụ buồng toàn quốc
Tổng cục Du lịch công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch
Tổng cục Du lịch thăm và làm việc với đại diện Bộ Du lịch Malaysia
Giới thiệu du lịch Việt Nam tại thủ đô Paris, Pháp
Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Indonesia
Tổng cục Du lịch đến thăm và làm việc với Bộ Du lịch Philippines
Tổng cục Du lịch đến thăm và làm việc với Bộ Du lịch Philippines
Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hoa Kỳ
Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các nước ASEAN