Hoạt động của ngành

Thanh Hóa: Đã xây dựng 3 điểm hoạt động văn hóa tại các huyện miền núi

Cập nhật: 10/06/2008 10:06:04
Số lần đọc: 2029
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2000 - 2005 và 2006 - 2010 về xây dựng một số làng, bản, buôn văn hóa cho vùng đồng bào đặc biệt khó khăn.  

Đến nay trên địa bàn tỉnh  đã xây dựng được 3 điểm hoạt động văn hóa (cả nước có 48 điểm hoạt động văn hóa), đó là: Nhà văn hóa bản Tà Cóm (xã Trung Lý, huyện Mường Lát), Nhà văn hóa làng Tôm (xã Ban Công, huyện Bá Thước) và mới đây là Nhà văn hóa bản Sỏi (xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn).

   

Mỗi điểm hoạt động văn hóa trên được đầu tư 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí quốc gia để xây dựng nhà văn hóa, sân, ban công và các trang thiết bị hoàn chỉnh như tăng âm, loa đài... nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc Mông và dân tộc Thái ở các huyện miền núi tỉnh ta.   

Nguồn: website báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục