Hoạt động của ngành

Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển du lịch nông thôn

Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển du lịch nông thôn  (01/07/2022)

Hà Nội có 18 huyện, thị xã ngoại thành với nhiều dư địa và tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), tái cơ cấu nông…