Hoạt động của ngành

Tuyên Quang: Khảo sát du lịch online trên ứng dụng Zoom

Tuyên Quang: Khảo sát du lịch online trên ứng dụng Zoom  (28/09/2021)

Từ ngày 23 đến ngày 25-9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh lập đoàn khảo sát tour du lịch online trên ứng dụng Zoom tại 2 huyện Na Hang và Lâm Bình.