Non nước Việt Nam

 Xây dựng nền công nghiệp văn hóa từ nguồn lực di sản của Thủ đô (Hà Nội)

Xây dựng nền công nghiệp văn hóa từ nguồn lực di sản của Thủ đô (Hà Nội)  (22/03/2023)

Với nguồn lực di sản đồ sộ, phong phú và lớn nhất cả nước, Hà Nội có lợi thế để phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể cho phát triển công nghiệp văn hóa. Để…
TIN NỔI BẬT