Non nước Việt Nam

Gia Lai: Bảo tồn điệu múa dân gian

Gia Lai: Bảo tồn điệu múa dân gian  (30/06/2022)

Múa dân gian là một loại hình nghệ thuật khá phổ biến trong cộng đồng các dân tộc bản địa Trường Sơn-Tây Nguyên. Nếu như nghệ thuật cồng chiêng gắn bó với đời sống đồng bào Tây Nguyên cả trong…
TIN NỔI BẬT