Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch: Hưởng ứng Ngày du lịch thế giới năm 2009

Cập nhật: 14/08/2009 08:24:52
Số lần đọc: 4002
Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2009 với chủ đề “Du lịch - Gắn với sự đa dạng”, Tổng cục Du lịch đã có công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đề nghị có những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền phổ biến Thông điệp của Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí của du lịch, các biện pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.

Theo đó,Tổng cục Du lịch gợi ý các địa phương tuỳ tình hình cụ thể, lựa chọn tổ chức một số hoạt động sau:

1. Đề xuất và trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra văn bản chỉ đạo hưởng ứng Thông điệp của Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới.

2. Báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến đến những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, quần chúng về ý nghĩa Ngày Du lịch thế giới (du lịch gắn với sự đa dạng); bằng cách tuyên truyền sinh động, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí của du lịch, các biện pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.

3. Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 27/9/2009 với sự tham gia của Lãnh đạo địa phương, cộng đồng dân cư, thu hút sự quan tâm của báo chí. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Thông điệp của Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới nhân Ngày Du lịch thế giới năm 2009 trên các phương tiện thông tin đại chúng, các điểm dân cư, trường học và khu, tuyến, điểm du lịch…

4. Tổ chức các Hội thảo, hội nghị chuyên đề hoặc các hoạt động phù hợp với chủ đề Ngày Du lịch thế giới năm nay (tổ chức thi ảnh du lịch, các cuộc thi tìm hiểu địa danh du lịch, miễn phí vé vào cửa các điểm du lịch vào ngày 27/9/2009…).

Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc triển khai và báo cáo kết quả về Tổng cục Du lịch trước ngày 30/10/2009.

 

Nguồn: Website Cinet

Cùng chuyên mục