Hoạt động của ngành

Hội thảo Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010

Cập nhật: 31/08/2009 13:38:27
Số lần đọc: 9584
Ngày 28/08/2009, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010". Đây là một trong những hội thảo lớn và rất có ý nghĩa đối với quá trình phát triển Du lịch Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã phát biểu khai mạc hội thảo. Tham dự hội thảo, có Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Điệp, nhiều đại biểu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Tổng cục Du lịch, nhiều Bộ, Ngành khác có liên quan và hơn 120 đại biểu cùng nhiều chuyên gia về du lịch từ các đơn vị và cơ quan báo trong ngành VH,TT&DL, Hiệp hội Du lịch, một số viện nghiên cứu, nhiều trường đại học, cao đẳng, một số Sở VH,TT&DL từ nhiều tỉnh thành và một số doanh nghiệp du lịch.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg năm 2002. Một số nhiệm vụ chính trong chiến lược gồm các vấn đề về xây dựng sản phẩm du lịch, tuyên truyền quảng bá, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác và hội nhập quốc tế, phát triển tổ chức lãnh thổ về du lịch.

Mục tiêu của Hội thảo này nhằm đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2001-2010, làm cơ sở để có định hướng đúng đắn phục vụ cho công tác xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong buổi hội thảo, đã có nhiều bài tham luận và ý kiến đóng góp xây dựng của các đại biểu, các chuyên gia cơ quan Bộ VH,TT&DL, TCDL, Bộ, ngành có liên quan, trường đại học và một số Sở VH,TT&DL. Nội dung các tham luận tập trung liên quan đến các vấn đề về công tác tổ chức bộ máy nhà nước về du lịch; đào tạo nguồn nhân lực; hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và liên kết vùng, liên kết ngành; bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch…

Nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc về quá trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn qua, cần thường xuyên xác định vị thế hay định vị du lịch Việt Nam trên thế giới và trong khu vực, tạo thương hiệu cho du lịch Việt Nam cũng như thương hiệu cho từng sản phẩm du lịch cụ thể của nước ta, nhìn nhận về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả du lịch, nâng cao nhận thức phát triển du lịch, những bài học kinh nghiệm trong công tác đầu tư và phát triển du lịch. Đồng thời, các đại biểu mong muốn phát triển du lịch trên cơ sở phát huy thế mạnh tài nguyên du lịch của nước ta, bên cạnh phát triển du lịch sinh thái, văn hóa – lịch sử, cần đẩy mạnh phát triển du lịch biển, đảo; phát triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo, dựa trên phát triển du lịch cộng đồng. Về công tác xúc tiến tuyên truyền quảng bá du lịch, nhiều ý kiến đề cập đến mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp trong xúc tiến điểm đến, kết hợp xúc tiến du lịch, vai trò của Hiệp hội Du lịch. Việc tổ chức các sự kiện hay festival du lịch phải thực sự có ý nghĩa, có nội dung độc đáo, tránh tạo thành các sản phẩm trùng lắp giữa các địa phương.

Qua hội thảo " Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010", Tổng cục Du lịch đã thu nhận được nhiều ý kiến đánh giá, đóng góp xây dựng của các chuyên gia về việc phát triển du lịch. Đây là những đánh giá có ý nghĩa và giá trị cho công tác quản lý du lịch, những người hoạt động trong ngành Du lịch, và đặc biệt cho những nhà xây dựng chiến lược phát triển du lịch của ngành trong giai đoạn tới.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch

Cùng chuyên mục