Hoạt động của ngành

Lâm Đồng: Định hướng để phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Cập nhật: 25/06/2008 09:06:29
Số lần đọc: 1913
Tiếp tục phát động Phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã thiết lập và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp ở địa phương trong việc triển khai vận động, tổ chức các hoạt động nhằm khai thác, bảo tồn các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, từng bước gắn kết chặt chẽ các hoạt động thể thao với văn hóa và du lịch.

Qua 6 tháng đầu năm, ngoài việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Đối với hoạt động Thể thao thành tích cao, ngành đã tham gia 13 giải toàn quốc và đạt 20 huy chương các loại (07HCV, 06HCB, 07HCĐ), tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 40% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức 15 giải cấp tỉnh, đạt 42,86% kế hoạch năm, có gần 2.000 lượt VĐV tham gia.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TDTT vẫn chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Hệ thống cơ sở vật chất cho tập luyện và thi đấu thể thao còn thiếu thốn, việc tổ chức các giải thi đấu trong nước và quốc tế thường phải đi thuê địa điểm do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuyên môn (trung bình hàng năm chỉ đăng cai được 1 hoặc 2 giải thể thao thi đấu trong nhà như: Cờ  Vua, Cờ Tướng).

 

Ông Đỗ Văn Thể - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: Để tạo bước đột phá và giữa các lĩnh vực trên có sự gắn kết chặt chẽ, tương xứng với tiềm năng vốn có của địa phương, cần sớm xây dựng và hoàn chỉnh các đề án: “Xã hội hóa Văn hóa và TDTT”, “Xây dựng môi trường kinh doanh du lịch - dịch vụ lành mạnh và văn minh đô thị”, đẩy mạnh việc thực hiện các thiết chế văn hóa - thể thao, tôn tạo cảnh quan các khu di tích, danh lam thắng cảnh, đồng thời đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm phục vụ sự nghiệp TDTT của tỉnh.

 

Trong đó, văn hóa là nền tảng, mang tính định hướng; thể thao là một phạm trù văn hóa, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, là động cơ để rèn luyện trí lực, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội; còn du lịch mang tính bổ trợ, tạo sự đa dạng hóa những sản phẩm văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh địa phương.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục