Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong công tác bảo tồn thánh địa Mỹ Sơn

Cập nhật: 20/06/2008 14:06:12
Số lần đọc: 2191
Ngày 18/6/2008, Ban quản lý Di tích Mỹ Sơn cho biết: Sau khi kết thúc giai đoạn 1 về nghiên cứu, khảo cổ, lập bản đồ thông tin địa lý khu di tích Mỹ Sơn và hiện đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 dự án bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn về “Thuyết minh và đào tạo trong ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo tồn Di sản thế giới nhóm tháp G” giữa Việt Nam và UNESCO. Giai đoạn này sẽ nhằm mục tiêu hoàn chỉnh việc trùng tu khu tháp G1, tháp quan trọng nhất trong nhóm tháp G.

Dự án tiếp tục đào tạo và trang bị kiến thức về bảo tồn di sản văn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế Di sản thế giới cho cán bộ khảo cổ học, kiến trúc sư, chuyên gia bảo tồn và cán bộ quản lý di sản. Một mục tiêu nữa của dự án là lập danh sách tất cả các tháp Chăm ở khu đền tháp Mỹ Sơn, để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác bảo tồn lâu dài khu di sản và xây dựng một kế hoạch thuyết minh chi tiết khu tháp. Được biết, dự án này sẽ kéo dài 18 tháng và được quỹ khai thác của chính phủ Italia tài trợ thông qua Tổ chức UNESCO với tổng kinh phí 435.183 USD và sự đóng góp từ Việt Nam là 19.000 USD.                                                                                     
Nguồn: Báo Công an Đà Nẵng

Cùng chuyên mục