Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Lạng Sơn (2 sao - chưa xếp hạng)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:41
Số lần đọc: 1181

 (Mã vùng: 84-205)

Khách sạn Anh Đào **  
1 Nhị Thanh, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3870 543
Email: anhdaohotells@gmail.com
Khách sạn Đinh Gia **  
121B, Bà Triệu, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tel: 3818 666
Email: hoangdinhhaiphong@gmail.com
Khách sạn DIAMOND **  
22  Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
Tel: 3836 888       Fax: 3836 999
Email: quangtuyenls01@gmail.com
Khách sạn Hoa Biển **  
99A Lê Đại Hành , P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3871 452       Fax: 3717 360
Email: hoabienhotel@vietnamtourism.com.vn

Khách sạn Hoàng Thịnh ** 
319 Bà Triệu, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
Tel: 3866 699
Email: hoangthinhhotellangson@gmail.com

Khách sạn Hoàng Sơn Hải  ** 
57 Tam Thanh , P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3710 479       Fax: 3711 478
Email: hoangsonhaihotel.tpls@gmail.com
Khách sạn Hoa Đô **  
53 Chu Văn An , P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3818 899
Khách sạn Kim Sơn **  
3 Minh Khai, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tel: 3870 378      Fax: 3872 118
Email: khachsankimson@yahoo.com.vn
Khách sạn Nam Kinh **  
40 Ngô Gia Tự, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3717 698      Fax: 3870 323
Email: info@namkinhhotel.com
Website: www.namkinhhotel.com
Khách sạn Phú Quý  ** 
134 Phai Vệ , P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3717 888      Fax: 3718 888
Email: ksphuquyls@yahoo.com.vn
Khách sạn Trung Xuân  ** 
29 Tam Thanh, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3877 388     Fax: 3711 889
Email: nhahangtrungxuanls@gmail.com
Khách sạn Triệu Ký Vòong  **
130 Lý Thường Kiệt, Khu đô thị Phú Lộc 4, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tel: 3799 999
Khách sạn Vạn Xuân  **
147 Trần Đăng Ninh, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3710 440     Fax: 3775 684
Email: khachsanvanxuan@yahoo.com.vn
Khách sạn Công Đoàn  *
76 Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3870 035        Fax: 3874 234
Email: dulichcongdoanls@yahoo.com
Khách sạn Đông Kinh *   
25 Nguyễn Du, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3870 166    Fax: 3872 118
Khách sạn Khánh Linh *   
6 Minh Khai , P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tel: 3770 168
Email: anhvanyeuem626@gmail.com
Khách sạn Hoà Bình  *   
127 Trần Đăng Ninh, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3870 807
Khách sạn Hoàng Dương 
202 Phai Vệ, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3895 999
Khách sạn Hoàng Lê*
9B Phai Vệ, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
Tel: 3715 876
Khách sạn Hoàng Vũ I  
253 Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
Tel: 3870 004    Fax: 3872 447
Email: congtyhoangvu.ls@gmail.com
Khách sạn Hoàng Vũ III  
240 Trần Đăng Ninh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tel: 3870 328           Fax: 3873 738
Email: congtyhoangvu.ls@gmail.com
Khách sạn Kỳ Lừa  
208 Trần Đăng Ninh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tel: 3870 020
Khách sạn Sao Mai 
38 Ngô Gia Tự, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3873 127
Khách sạn Suối Ngọc  
38 Bến Bắc, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3710 389
Khách sạn Thái Sơn *   
114 Ngô Quyền, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3856 868
Khách sạn Đông Phong *   
43 Phai Vệ, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Tel: 3818 616
Khách sạn Tiến Khiêm  *  
73 Lương Thế Vinh, Khu đô thị Phú Lộc 4, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tel: 3886 668
Khách sạn Tùng Lâm   *
4 Chu Văn An, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
Tel: 3875 486   Fax: 3836 999
Email: quangtuyenls01@gmail.com

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Lạng Sơn

Cùng chuyên mục