Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Thái Nguyên (2 sao - chưa xếp hạng)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:37
Số lần đọc: 1068

 (Mã vùng: 84-208)

Khách sạn Thái Nguyên **  
2 Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Tel: 3852 803
Khách sạn Victory **  
140 Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Tel:  3653 356
Khách sạn Cao Bắc **  
70 Đường Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 3855 372
Khách sạn Đông Á 1   **
Tổ 30, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Tel:  3758 288

Khách sạn Quang Đạt  ** 
Tổ 19, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 3853 385

Khách sạn Minh Cầu II **  
Tổ 11, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
Tel:  3654 777
Khách sạn Đại Dương **   
Tổ 32, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 0912 500 831
Khách sạn Phương Anh   **
Tổ 4, P. Tân Lập, TP. Thái Nguyên
Tel:  3848 999
Khách sạn Thái Dương  ** 
Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3825 312
Khách sạn Trung tâm Hồ Núi Cốc **  
Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ
Tel:  3825 312
Khách sạn Mỏ Việt Bắc  **
Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3825 380
Khách sạn Sông Công  **
Tổ Nguyên Bẩy, P. Cải Đan, TP. Sông Công
Tel:  3662 666
Khách sạn Minh Hương  **
P. Thắng Lợi, TP. Sông Công
Điện thoại: 3861 222
Khách sạn Minh Cầu 3 ** 
Tổ 11, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
Tel: 3863 666
Khách sạn Hoàng Mấm  ** 
Tổ 13, đường Lương Thế Vinh, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 3841 999
Khách sạn Hải Yến *  
Tổ 12, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
Tel:  3851 086
Khách sạn Nhật Linh *     
Địa chỉ: Tổ 21, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 3750 318
Khách sạn Mimosa *     
Dương Tự Minh, P. Tân Long, TP. Thái Nguyên
Tel:  3544 454
Khách sạn Sơn *     
Tổ 11, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 3857 222
Khách sạn Dòng Sông Xanh *     
1B, P. Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên
Tel:  0984 194 111
Khách sạn Monaco  *   
1 Phùng Chí Kiên, P. Túc Duyên, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 3655 100
Khách sạn Bắc Sơn  *   
Tổ 7, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
Tel:  3854 978
Khách sạn Hữu Nghị  *   
937 Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 3758 777
Email: huunghithainguyen@gmail.com
Khách sạn Tom's  *   
Tổ 11, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
Tel:  3838 666
Khách sạn Trung Nam *     
Tổ 22, P. Phú Xá, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 3833 168
Khách sạn Sông Cầu *    
351 Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Tel:  0912 883 344
Khách sạn Sơn Hải   *  
Tổ 7, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 3855 438
Khách sạn Hương Ngàn *    
Tổ 10, P. Thắng Lợi, TP. Sông Công
Tel:  3761 111
Khách sạn Hương Thủy *     
Tổ 13, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên
Tel:  3609 568
Khách sạn Grace    
Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên
Tel:  0987 589 877

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Thái Nguyên

Cùng chuyên mục