Hoạt động của ngành

Bắc Kạn: Tổng kết dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, giai đoạn 2018 - 2020

Cập nhật: 17/12/2020 08:13:56
Số lần đọc: 735
Chiều 15/12, tại Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020".

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành và UBND thành phố Bắc Kạn; giáo viên và học sinh của Trường Phổ thông DTNT Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 03 năm (2018 - 2020), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai dự án bảo vệ và phát huy 03 di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Lễ cấp sắc của người Tày; Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày; Nghệ thuật múa khèn của người Mông.

Thông qua các hoạt động, dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020" đã tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá về di sản; tổ chức 09 lớp tập huấn, truyền dạy các bí quyết thực hành di sản; thành lập và duy trì hoạt động 03 câu lạc bộ hát then - đàn tính, 02 mô hình bảo tồn và thực hành nghề dệt thủ công truyền thống, 03 câu lạc bộ múa khèn; xây dựng 03 phim tài liệu có phụ đề về các di sản văn hóa phi vật thể kể trên (mỗi phim có thời lượng 30 phút). Đồng thời, sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày, giới thiệu về di sản tại Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn...

Giới thiệu một số hiện vật thuộc các di sản văn hóa phi vật thể nằm trong Dự án.

Nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả các di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung, gồm: Cần quan tâm đúng mức tới công tác dạy nghề, truyền nghề nhằm bảo tồn, phát huy nghề dệt truyền thống, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm dệt và quảng bá hình ảnh của dân tộc Tày; tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; tăng cường nguồn lực để sưu tầm, bảo tồn và có biện pháp phát huy các di sản văn hóa phi vật thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.../.

Hoàng Vũ

 

 

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Cùng chuyên mục