Ðầu tư Du lịch

Trên 500 tỷ đồng trùng tu nhiều công trình di sản cố đô Huế

Cập nhật: 07/08/2008 07:50:05
Số lần đọc: 5209
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang triển khai thực hiện chương trình trùng tu, bảo tồn di tích theo dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cố đô Huế giai đoạn 2 (2008-2010), kinh phí hơn 500 tỷ đồng.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cùng nhà thầu hoàn chỉnh trùng tu, tôn tạo di tích Cung Trường Sanh, Cung An định, cơ sở hạ tầng lăng Gia Long; Đồng thời tiến hành trùng tu, phục hồi các công trình mới như hệ thống hành lang Tử Cấm Thành, Thái Bình Lâu, vườn Thiệu Phương, Lầu Tứ Phương Vô sự, Cơ mật Viện, hồ Tịnh Tâm.


Một số công trình trọng yếu tại  lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh, Điện Long An Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, mặt Nam thượng thành cũng sẽ được tập trung nguồn vốn để đầu tư tu bổ.

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT