Ðầu tư Du lịch

Hơn 1,2 tỷ đồng tôn tạo các di tích lịch sử ở Hiệp Hoà (Bắc Giang)

Cập nhật: 24/07/2008 14:07:21
Số lần đọc: 4423
Huyện Hiệp Hoà hiện có 51 di tích được xếp hạng, trong đó 16 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 35 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Năm 2008, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, sự đóng góp  của nhân dân, huyện Hiệp Hoà đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh phê duyệt việc trùng tu, tôn tạo 5 di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc gồm: đình Mai Phong (xã Mai Trung), chùa Hưng Phúc (xã Quang Minh), chùa Đa Hội (xã Hợp Thịnh), chùa Chèo (xã Thái Sơn), chùa Đông Lâm (xã Hương Lâm) với tổng kinh phí trùng tu tôn tạo hơn 1,2 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT