Hoạt động của ngành

Bạc Liêu- TP. Hồ Chí Minh- Cần Thơ liên kết phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật: 16/11/2010 13:11:31
Số lần đọc: 1812
Ngày 15/11/2010, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ ký kết phối hợp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch với TP Hồ Chí Minh và  Cần Thơ giai đoạn 2010- 2015.

Theo đó các tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ phát huy lợi thế của mỗi địa phương, khai thác các nguồn lực để thúc đẩy tiềm năng du lịch, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và thúc đẩy thể thao thành tích cao giữa các địa phương cùng phát triển; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch hợp tác liên kết, mời gọi đầu tư khai thác nguồn lực, tiềm năng, tài nguyên thiên nhiên giữa 3 địa phương.

 

Cụ thể về lĩnh vực văn hóa, các tỉnh cam kết sẽ hướng tới tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa mang tính nhân gian. Về lĩnh vực thể thao, phối hợp xây dựng một số môn thể thao thành tích cao như: tenis, cầu lông, taekwondo, bóng bàn, điền kinh… Trên lĩnh vực du lịch, tăng cường trao đổi, hỗ trợ kinh nghiệm, năng lực quản lý; hợp tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, học tập kinh nghiệm về công tác quảng bá sản phẩm du lịch, hình ảnh con người, phong tục tập quán của từng địa phương đến với du khách gần xa…

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục