Tin tức - Sự kiện

UNESCO hỗ trợ bảo tồn Nhã nhạc cung đình Huế

UNESCO hỗ trợ bảo tồn Nhã nhạc cung đình Huế  (15/08/2008)

Giai đoạn 2005-2008, UNESCO thông qua Quỹ uỷ thác Nhật Bản đã tài trợ nguồn kinh phí 154.900 USD thực hiện dự án bảo tồn và phát huy những giá trị Nhã nhạc cung đình Huế.
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490