Non nước Việt Nam

Kết chạ, nét đẹp ở các làng cổ ven sông Cầu

Kết chạ, nét đẹp ở các làng cổ ven sông Cầu  (03/03/2011)

Bắc Giang là tỉnh hiện còn bảo lưu được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của một làng Việt cổ, bao gồm các phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, lịch sử, lễ hội, dân ca, dân…
TIN NỔI BẬT