Non nước Việt Nam

Làng dệt Mã Châu – Quảng Nam

Làng dệt Mã Châu – Quảng Nam  (23/03/2011)

Hình thành từ thế kỷ 15, bên cạnh kinh đô Trà Kiệu, làng Mã Châu chuyên dệt lụa cung cấp cho giới quý tộc, quan lại trong các vương triều. Các công việc trồng dâu, chăn tằm, ươm…
TIN NỔI BẬT