Hoạt động của ngành

Hải Phòng tổ chức Lễ hội tôn vinh nghề biển

Hải Phòng tổ chức Lễ hội tôn vinh nghề biển  (17/02/2009)

Lần đầu tiên, UBND TP.Hải Phòng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ hội tôn vinh nghề biển từ 20/3-2/4/2009, tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. Với các sự kiện nổi…