Hoạt động của ngành

An Giang dành hơn 60 tỉ đồng phát triển làng nghề

An Giang dành hơn 60 tỉ đồng phát triển làng nghề  (17/06/2008)

Trong giai đoạn 2008 - 2010, tỉnh An Giang đầu tư 60,35 tỉ đồng để phát triển 43 làng nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết việc làm cho trên 100.000 lao động.Trong số làng nghề…
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490