Hoạt động của ngành

Thành phố Đà Nẵng hướng đến phát triển du lịch bền vững

Thành phố Đà Nẵng hướng đến phát triển du lịch bền vững  (03/09/2008)

Đến nay, Chương trình “Tập trung phát triển mạnh du lịch và các dịch vụ mà thành phố có thế mạnh, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch và dịch…