Hoạt động của ngành

Tràng Đà (Tuyên Quang) khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Tràng Đà (Tuyên Quang) khai thác tiềm năng phát triển du lịch  (17/02/2009)

Tràng Đà là một xã của thị xã Tuyên Quang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch tâm linh. Xã có 3 ngôi đền nổi tiếng linh thiêng là đền Thượng, đền Cấm…