Hoạt động của ngành

Hòa Bình: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hoá

Hòa Bình: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hoá  (21/10/2008)

Đó là chủ đề của buổi Hội thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức ngày 20/10, tại Bảo tàng Không gian…