Hành trang lữ khách

Về cầu ngói Thanh Toàn (Huế) vui thú điền viên

Về cầu ngói Thanh Toàn (Huế) vui thú điền viên   (09/04/2019)

Nếu được khai thác quy mô, bài bản, những trải nghiệm thú vị của du lịch cộng đồng xã Thủy Thanh (Hương Thủy) sẽ góp phần níu chân du khách mỗi khi đến Huế...