Hành trang lữ khách

Khám phá đỉnh Pú Huốt trên vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng

Khám phá đỉnh Pú Huốt trên vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng  (19/09/2019)

Thuộc dãy núi Pú Đồn, đỉnh Pú Huốt cao hơn 1.700m so với mực nước biển. Tại đỉnh núi này, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cho đặt Đài quan sát để theo dõi,…