Hoạt động của ngành

Hậu Giang: Đề xuất Festival lúa gạo Việt Nam là sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2009

Cập nhật: 15/12/2009 09:59:30
Số lần đọc: 1949
Trước sự thành công và gây được tiếng vang lớn ở trong và ngoài nước của Festival lúa gạo Việt Nam lần I-2009 vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang đã có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL xem xét, chính thức bình chọn sự kiện Festival lúa gạo Việt Nam là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2009.

Bộ VHTTDL tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các đơn vị trực thuộc như các tổng cục, cục, vụ... và Sở VHTTDL 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về bình chọn “Những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu và những vấn đề tồn tại, yếu kém năm 2009”,
                                                          

 

Nguồn: Website CA TPHCM

Cùng chuyên mục